Czy liczą się tylko oceny?

Wśród absolwentów, którzy poszukują bezskutecznie pracy jest bardzo wiele uzdolnionych i pilnych osób. Podczas studiów niejednokrotnie takie osoby wykazują się szeroką wiedzą teoretyczną i zyskują uznanie wśród pozostałych studentów i wykładowców.

Czy jednak wysokie stopnie i najwyższe oceny na dyplomie stanowią przepustkę do kariery? Z całą pewnością można stwierdzić, iż osiągane przez nas wyniki mogą ułatwić nam karierę, ale w żadnym wypadku nam jej nie zagwarantują.

Chcąc osiągnąć sukces warto skupić się na ciągłym podnoszeniu własnych kwalifikacji. Kontynuowanie nauki na studiach III stopnia czy studiach podyplomowych, stanowi rozsądne rozwiązanie.

W obecnej sytuacji na rynku pracy i ogromnej konkurencji należy zadbać także o to, aby nasza wiedza nie była tylko teoretyczna, lecz abyśmy byli w stanie wykorzystać ją w praktyce. Tylko wówczas będziemy atrakcyjnym pracownikiem dla naszego potencjalnego pracodawcy. Jak rozwijać swoje umiejętności i zdobywać dodatkową wiedzę?

Studia podyplomowe są świetnym rozwiązaniem dla osób pracujących, które chcą poszerzyć swoje obecne umiejętności. Pomimo, iż trwają one stosunkowo długo, to jednak ich system i forma pozwalają na połączenie edukacji z pracą.

Rekrutacja na studia podyplomowe

W odróżnieniu od studiów dziennych na studia podyplomowe nie jest bardzo dużo chętnych kandydatów. Dodatkowo studiami tymi interesują się osoby posiadające wyższe wykształcenie, gdyż tylko one mogą z nich skorzystać.

Wymogiem jest bowiem posiadanie tytułu naukowego inżyniera, licencjata, magistra. Oczywiście wyższy tytuł naukowy nie stanowi przeszkody w zapisaniu się na studia podyplomowe.

W przypadku niektórych kierunków zainteresowanie studiami podyplomowymi jest wyższe, niż liczba miejsc przewidziana przez uczelnię. Zazwyczaj jednak oznacza to, iż przyjęte zostaną te osoby, które jako pierwsze dokonały zgłoszenia.

Ewentualnie w wyjątkowych sytuacjach limit miejsc nieco ulega zwiększeniu. Należy jednak pamiętać, iż wraz ze wzrostem liczby osób na studiach podyplomowych maleje liczba czasu jaką może prowadzący przeznaczyć na jedną osobę.

W przypadku wykładów nie jest to znaczące, natomiast podczas ćwiczeń czy zajęć laboratoryjnych może mieć to spore znaczenie, szczególnie podczas omawiania trudniejszego materiału.

Jeśli spełniliśmy wszystkie wymagania formalne możemy być spokojni o to, czy zostaniemy przyjęci na studia podyplomowe. W odróżnieniu od studiów dziennych, nie musimy martwić się brakiem obecności na poszczególnych zajęciach, a zwłaszcza absencją podczas wykładów. Niewątpliwą zaletą studiów podyplomowych jest bezstresowa nauka i dogodny plan zajęć.

Studia podyplomowe szansą na rozwój kompetencji

Obecnie można zaobserwować ciągłą presję na zdobywanie wykształcenia. Obejmuje ono nie tylko ukończenie studiów, ale także poszerzanie wiedzy poprzez dodatkowe szkolenia, czy uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Ponadto wiele osób korzysta z dodatkowej oferty edukacyjnej, jaka wiąże się ze studiami podyplomowymi. Jakie wymagania należy spełnić, aby dostać się na studia podyplomowe?

Przede wszystkim musimy najpierw ukończyć jakąkolwiek uczelnię i zdobyć dyplom licencjacki, inżynierski czy magisterski. Jeśli jesteśmy absolwentami uczelni wyższej, możemy bez obaw zapisać się na dowolny kierunek na studiach podyplomowych.

Informacja ta ważna jest szczególnie dla osób, które planują przekwalifikować się lub zdobyć kwalifikacje z zupełnie odmiennej dziedziny niż ta, którą zajmowały się obecnie. W przypadku większości kierunków oferowanych na studiach podyplomowych są one w pełni lub częściowo dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Jakie korzyści daje ukończenie studiów podyplomowych?

Poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji jest ważne nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla pracodawcy. Dzięki temu będzie on wiedział, iż jesteśmy ambitnymi osobami. Kończąc studia podyplomowe musimy jednak pamiętać o tym, że w odróżnieniu od studiów magisterskich czy licencjackich, otrzymamy świadectwo ich ukończenia, a nie dyplom. Część uczelni w ramach studiów podyplomowych wymaga także złożenia pracy dyplomowej, która stanowi potwierdzenie nabytych przez nas umiejętności.

Specjalizacja a studia podyplomowe

Niewątpliwie to właśnie specjalizacja odpowiada za naszą sytuację na rynku pracy. Będąc ekspertem w wąskiej dziedzinie możemy liczyć na to, iż wyróżnimy się na tle konkurencji, a dodatkowo proponowane wynagrodzenie będzie adekwatne do naszych umiejętności. Studia podyplomowe rewelacyjnie wkomponowują się w ścieżkę kształcenia jaką obraliśmy.

Dobrym przykładem jest następująca ścieżka edukacji: liceum ogólnokształcące z ustalonym profilem, studia magisterskie, studia podyplomowe. Na początku edukacji nasza wiedza jest ogólna i dotyczy niemal każdej dziedziny, a z upływem lat jest ona coraz bardziej zawężana i specjalistyczna.

W przypadku studiów podyplomowych, często koncentruje się ona dosłownie na jednym zagadnieniu, a nie na całej dziedzinie nauki. Przykładem mogą być studia podyplomowe z programowania aplikacji mobilnych czy obejmujące prawo własności intelektualnej.

Na studiach dziennych zwykle tym tematom poświęca się kilka lub kilkanaście wykładów. Natomiast wybierając studia podyplomowe dany temat jest omawiany w sposób ciągły przez cały rok lub nawet dwa lata. Dzięki temu wiedza, którą zyskamy jest znacznie bardziej specjalistyczna od tej, którą zdobywamy na studiach dziennych.

E-learning na studiach podyplomowych

Osoby pracujące w małych miasteczkach czy na wsi niejednokrotnie podkreślają, że główną przeszkodą w studiowaniu dla nich stanowi odległość od najbliższej uczelni. Niewątpliwie ma to duże znaczenie zarówno pod kątem czasu, który trzeba zarezerwować na odbycie takiej podróży, jak i kosztów dojazdu. Idealnym rozwiązaniem dla takich osób jest e-learning.

Popularność edukacji zdalnej rośnie z każdym dniem, a zalety tego rozwiązania są spore. Często bowiem możemy korzystać z materiałów umieszczonym na platformie edukacyjnej o dowolnej porze. Jedynym warunkiem jest posiadanie dobrego łącza internetowego. Jak zatem wygląda kwestia egzaminów?

Odbywają się one najczęściej na uczelni, do której zapisaliśmy się na studia podyplomowe. Często jednak jest możliwość podejścia do egzaminu zdalnie, najczęściej dotyczy to egzaminów ustnych wykonywanych w firmie wideokonferencji. Niemniej sam fakt, iż zajęcia odbywają się zdalnie w domu, a tylko zdawanie egzaminów ma miejsce na uczelni, znacząco obniża koszt dojazdów, a także pozwala zaoszczędzić czas.