content designer

Osoby pracujące w małych miasteczkach czy na wsi niejednokrotnie podkreślają, że główną przeszkodą w studiowaniu dla nich stanowi odległość od najbliższej uczelni. Niewątpliwie ma to duże znaczenie zarówno pod kątem czasu, który trzeba zarezerwować na odbycie takiej podróży, jak i kosztów dojazdu. Idealnym rozwiązaniem dla takich osób jest e-learning.

Popularność edukacji zdalnej rośnie z każdym dniem, a zalety tego rozwiązania są spore. Często bowiem możemy korzystać z materiałów umieszczonym na platformie edukacyjnej o dowolnej porze. Jedynym warunkiem jest posiadanie dobrego łącza internetowego. Jak zatem wygląda kwestia egzaminów?

Odbywają się one najczęściej na uczelni, do której zapisaliśmy się na studia podyplomowe. Często jednak jest możliwość podejścia do egzaminu zdalnie, najczęściej dotyczy to egzaminów ustnych wykonywanych w firmie wideokonferencji. Niemniej sam fakt, iż zajęcia odbywają się zdalnie w domu, a tylko zdawanie egzaminów ma miejsce na uczelni, znacząco obniża koszt dojazdów, a także pozwala zaoszczędzić czas.

studia na kierunku Coaching informatyczny