przedsiębiorstwo zarządzane MSP

Część ludzi błędnie sądzi, iż edukację kończy się w momencie ukończenia szkoły średniej lub studiów. Niewątpliwie sporo osób właśnie w ten sposób postępuje, ale tym samym zamykają przed sobą możliwości jakie niesie z sobą rozwój zawodowy.

Niejednokrotnie skutkiem takiego podejścia do edukacji jest brak możliwości awansu w pracy, który uzależniony jest od tego, ile sił wkładamy we własny rozwój. Czy zatem warto kończyć edukację w młodym wieku?

Edukacja szkolna kończy się zazwyczaj w wieku 18 czy 19 lat, kolejnym lecz odmiennym etapem edukacji są studia wyższe. Po ich ukończeniu możemy się kształcić dalej. To w jakiej formie będzie się to kształcenie odbywało, zależy tylko od nas samym.

Najczęściej ludzie chcący poszerzać swoje kompetencje decydują się na studia podyplomowe czy szkolenia zawodowe. Dobrym rozwiązaniem są też regularne kursy językowe czy komputerowe. Czym różnią się studia podyplomowe od szkoleń?

Studia podyplomowe trwają najczęściej dwa lata i kończą się uzyskaniem świadectwa. Nauka odbywa się regularnie i nie jest bardzo intensywna. Z kolei szkolenia trwają znacznie krócej, niejednokrotnie nawet kilka dni i obejmują znacznie węższy zakres umiejętności. Dodatkowo są niezwykle intensywne, a zanim opanuje się zdobytą podczas nich wiedzę, minie nieco czasu.

Szkolenia w odróżnieniu od studiów podyplomowych nie zawsze są potwierdzane świadectwem. Zwykle otrzymuje się bowiem certyfikat ich ukończenia lub zdobycia konkretnych kwalifikacji. W przypadku części szkoleń nie otrzymamy żadnego dokumentu potwierdzającego ich ukończenie. Obecnie jednak takie szkolenia są rzadko spotykane lub przygotowują do egzaminu zewnętrznego.

Coaching studia multidyscyplinarne