marketing internetowy studia

W odróżnieniu od studiów dziennych na studia podyplomowe nie jest bardzo dużo chętnych kandydatów. Dodatkowo studiami tymi interesują się osoby posiadające wyższe wykształcenie, gdyż tylko one mogą z nich skorzystać.

Wymogiem jest bowiem posiadanie tytułu naukowego inżyniera, licencjata, magistra. Oczywiście wyższy tytuł naukowy nie stanowi przeszkody w zapisaniu się na studia podyplomowe.

W przypadku niektórych kierunków zainteresowanie studiami podyplomowymi jest wyższe, niż liczba miejsc przewidziana przez uczelnię. Zazwyczaj jednak oznacza to, iż przyjęte zostaną te osoby, które jako pierwsze dokonały zgłoszenia.

Ewentualnie w wyjątkowych sytuacjach limit miejsc nieco ulega zwiększeniu. Należy jednak pamiętać, iż wraz ze wzrostem liczby osób na studiach podyplomowych maleje liczba czasu jaką może prowadzący przeznaczyć na jedną osobę.

W przypadku wykładów nie jest to znaczące, natomiast podczas ćwiczeń czy zajęć laboratoryjnych może mieć to spore znaczenie, szczególnie podczas omawiania trudniejszego materiału.

Jeśli spełniliśmy wszystkie wymagania formalne możemy być spokojni o to, czy zostaniemy przyjęci na studia podyplomowe. W odróżnieniu od studiów dziennych, nie musimy martwić się brakiem obecności na poszczególnych zajęciach, a zwłaszcza absencją podczas wykładów. Niewątpliwą zaletą studiów podyplomowych jest bezstresowa nauka i dogodny plan zajęć.

coaching studia rynek pracy