Rozwój kompetencji

Studia podyplomowe szansą na rozwój kompetencji

Obecnie można zaobserwować ciągłą presję na zdobywanie wykształcenia. Obejmuje ono nie tylko ukończenie studiów, ale także poszerzanie wiedzy poprzez dodatkowe szkolenia, czy uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Ponadto wiele osób korzysta z dodatkowej oferty edukacyjnej, jaka wiąże się ze studiami podyplomowymi. Jakie wymagania należy spełnić, aby dostać się na studia podyplomowe?

Kilka sposobów na podnoszenie własnych kompetencji

Osoby pragnące rozwijać się zawodowo powinny przemyśleć kilka efektywnych sposobów na podnoszenie własnych kwalifikacji. Dużą popularnością cieszy się samokształcenie i choć jego efektywność niejednokrotnie jest imponująca, to jednak nie zawsze jest dostrzegana przez inne osoby, a w szczególności przez pracodawcę.

Ucząc się samemu nie zyskujemy bowiem potwierdzenia osiąganych przez nas postępów. Jednym