Obecnie można zaobserwować ciągłą presję na zdobywanie wykształcenia. Obejmuje ono nie tylko ukończenie studiów, ale także poszerzanie wiedzy poprzez dodatkowe szkolenia, czy uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Ponadto wiele osób korzysta z dodatkowej oferty edukacyjnej, jaka wiąże się ze studiami podyplomowymi. Jakie wymagania należy spełnić, aby dostać się na studia podyplomowe?

Przede wszystkim musimy najpierw ukończyć jakąkolwiek uczelnię i zdobyć dyplom licencjacki, inżynierski czy magisterski. Jeśli jesteśmy absolwentami uczelni wyższej, możemy bez obaw zapisać się na dowolny kierunek na studiach podyplomowych.

Informacja ta ważna jest szczególnie dla osób, które planują przekwalifikować się lub zdobyć kwalifikacje z zupełnie odmiennej dziedziny niż ta, którą zajmowały się obecnie. W przypadku większości kierunków oferowanych na studiach podyplomowych są one w pełni lub częściowo dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Jakie korzyści daje ukończenie studiów podyplomowych?

Poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji jest ważne nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla pracodawcy. Dzięki temu będzie on wiedział, iż jesteśmy ambitnymi osobami. Kończąc studia podyplomowe musimy jednak pamiętać o tym, że w odróżnieniu od studiów magisterskich czy licencjackich, otrzymamy świadectwo ich ukończenia, a nie dyplom. Część uczelni w ramach studiów podyplomowych wymaga także złożenia pracy dyplomowej, która stanowi potwierdzenie nabytych przez nas umiejętności.

coaching Poznań rynek pracy